Władze spółki

Zarząd:
Prezes Zarządu - Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca - Aniela Nocna
Wiceprzewodniczący - Aleksandra Cecuda
Sekretarz - Krzysztof Adamczyk