OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Linie Oceaniczne S.A. na dzień 30 grudnia 2021 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki  w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1. Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 237 (6382) w dniu 8 grudnia 2021 r. – Poz.  76349.