Dębica

Typ statku: rorowiec
Rok budowy, stocznia: 1988, Ga B-488/3 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1988 - 1993
Dalsze losy: sprzedany (Unione Sarda Investimenti Maritimi SRL, Cagliari, Italy, Jolly Blue)
Nośność: 7359 TDW
Ilość kontenerów: 505 TEU
Długość całkowita: 147.5 m
Szerokość: 23.5 m
Zanurzenie: 6.9 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 6000 kW
Prędkość: 16.5 w