Józef Chełmoński/Ocean Anna

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1979, Sorel (B-35) (Kanada) (Kanada)
Okres eksploatacji w PLO: 1979 - 1995
Nośność: 17093 TDW
Ilość kontenerów: 416 TEU
Długość całkowita: 168.3 m
Szerokość: 24 m
Zanurzenie: 10.5 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 17075 kW
Prędkość: 22 w