Katowice II

Typ statku: rorowiec
Rok budowy, stocznia: 1982, Bilbao (Hiszpania)
Okres eksploatacji w PLO: 1982 - 1989
Dalsze losy: sprzedany (I. Messina, Topaz)
Nośność: 21334 TDW
Ilość kontenerów: 1180 TEU
Ilość pasażerów: 12 TEU
Długość całkowita: 199.6 m
Szerokość: 31 m
Zanurzenie: 9.5 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 17236 kW
Prędkość: 20 w