Lenino

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1964, Ga B-41/2 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1964 - 1992
Dalsze losy: złomowany (Alang, India, Incom Ltd., London, Great Britain)
Nośność: 9656 TDW
Ilość kontenerów: 16 TEU
Długość całkowita: 152.5 m
Szerokość: 19.4 m
Zanurzenie: 7.7 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 5299 kW
Prędkość: 16.7 w