Liwiec

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1956, Hamburg (Niemcy)
Okres eksploatacji w PLO: 1970 - 1982
Dalsze losy: sprzedany (Interconseil Ltd., Panama)
Nośność: 1445 TDW
Ilość kontenerów: 39 TEU
Długość całkowita: 66 m
Szerokość: 9.9 m
Zanurzenie: 4.6 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 736 kW
Prędkość: 11.5 w

przejęty z PŻM