Major Sucharski

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1973, Ga B-41/II/3 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1973 - 1994
Dalsze losy: sprzedany (Euroeast Lines SA, Luxembourg & Heneage Maritime Inc., Liberia)
Nośność: 9300 TDW
Ilość kontenerów: 34 TEU
Długość całkowita: 153 m
Szerokość: 19.4 m
Zanurzenie: 7.7 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 5299 kW
Prędkość: 18 w