Marynarz Migała

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1963, Ga B-458/4 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1970 - 1986
Dalsze losy: złomowany (Hierros y Metales Tirso S.A., Santander, Spain)
Nośność: 1369 TDW
Ilość kontenerów: 42 TEU
Ilość pasażerów: 2 TEU
Długość całkowita: 69.1 m
Szerokość: 11 m
Zanurzenie: 4.4 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 994 kW
Prędkość: 11.5 w

przejęty z PŻM