Polonia

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1988, Ga B-354/6 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1988 - 1995
Nośność: 13864 TDW
Ilość kontenerów: 323 TEU
Długość całkowita: 149.1 m
Szerokość: 22 m
Zanurzenie: 9.1 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 7080 kW
Prędkość: 16.8 w