Puławy

Poprzednia nazwa: Waitara
Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1966, Goteborg-S (Szwecja)
Okres eksploatacji w PLO: 1973 - 1982
Dalsze losy: sprzedany (Afromar Inc., Monrovia, Panama)
Nośność: 10800 TDW
Długość całkowita: 156.2 m
Szerokość: 21.4 m
Zanurzenie: 8.5 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 8820 kW
Prędkość: 19 w