Skoczów

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1976, Sz B-432/8 (Szczecin)
Okres eksploatacji w PLO: 1977 - 1995
Nośność: 5183 TDW
Ilość kontenerów: 64 TEU
Ilość pasażerów: 8 TEU
Długość całkowita: 123.7 m
Szerokość: 17 m
Zanurzenie: 6.6 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 4490 kW
Prędkość: 17 w