Smolny

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1967, Ga B-41/D2 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1968 - 1994
Dalsze losy: sprzedany (Euroeast Lines SA, Luxembourg & Heneage Maritime Inc., Liberia)
Nośność: 9470 TDW
Długość całkowita: 152.6 m
Szerokość: 19.4 m
Zanurzenie: 7.7 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 5299 kW
Prędkość: 15.3 w