Stanisław Dubois

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1965, Ga B-41/4 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1965 - 1981
Nośność: 9657 TDW
Długość całkowita: 152.5 m
Szerokość: 19.4 m
Zanurzenie: 7.7 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 5299 kW
Prędkość: 16.9 w

zatopiony na polecenie władz holenderskich, po kolizji, z uwagi na groŸbę wybuchu ładunku karbidu