Szymanowski

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1960, Split-Y (Jugosławia)
Okres eksploatacji w PLO: 1960 - 1980
Dalsze losy: przekazany nieodpłatnie (ChPTO)
Nośność: 10356 TDW
Długość całkowita: 153.2 m
Szerokość: 18.8 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 4416 kW
Prędkość: 15 w