Boginka

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1964, Ga B-476 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1970 - 1981
Dalsze losy: sprzedany
Nośność: 668 TDW
Długość całkowita: 60.7 m
Szerokość: 9.9 m
Zanurzenie: 3.4 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 720 kW
Prędkość: 12 w

Pierwszy z trzech paragrafowców typu B-476, kolejne to Nereida, Dziwożona zbudowane dla PŻM.