Zawieszenie procesu dematerializacji akcji PLO

zanowni Państwo,
Z uwagi na przedłużającą się pandemię Covid-19 i w trosce o zdrowie nas wszystkich, a także w oparciu o zalecenia rządowe, aby kontakty międzyludzkie ograniczyć do absolutnie niezbędnych wstrzymuję do 31 marca 2021r. wszelkie kontakty związane z procesem dematerializacji posiadanych imiennych akcji PLO S.A.
Po ponownym, uruchomieniu po przerwie procesu dematerializacji akcji dokumenty akcji będą mogły być składane przez Państwa nadal w PLO SA. Pięcioletni okres do którego można dokonać dematerializacji/przerejestrowania akcji z formy papierowej na cyfrową upłynie 1 marca 2026 roku. Tak więc, dostatecznie długi kilkuletni okres czasu umożliwi wszystkim indywidualnym posiadaczom akcji PLO S.A. dokonania wpisu do rejestru.
Informacji związanych z procesem dematerializacji można zasięgnąć na stronie internetowej www.plo.com.pl a także, telefonicznie pod numerem (58) 668 96 23 lub mailowo: akcje@pol.com.pl

Z poważaniem
Prezes Zarządu PLO S.A.
Dorota Arciszewska-Mielewczyk