Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

W dniu 15.09.2021 zostało podpisane „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, a Polskie Linie Oceaniczne S.A. zostały jednym z jego sygnatariuszy. Dokument powstawał przez około rok czasu, przy współpracy przedstawicieli Rządu Polskiego, inwestorów morskich farm wiatrowych oraz polskich firm z łańcucha dostaw. W sumie porozumienie zostało podpisane przez około dwieście podmiotów. Dzień podpisania tego porozumienia jest jednocześnie zwieńczeniem procesu negocjacji, ale też początkiem budowania polskiego local content. Udział krajowych przedsiębiorców w procesie budowy, a potem utrzymania Morskich Farm Wiatrowych jest niezwykle istotny dla całej gospodarki. Zależy nam na budowaniu kompetencji niezbędnych do pracy w przemyśle morskiej energetyki wiatrowej ale też jest to duża szansa rozwoju dla wielu lokalnych przedsiębiorców

https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-sektorowe-na-rzecz-rozwoju-morskiej-energetyki-wiatrowej-w-polsce