Z wizytą w Transport Malta

W dniach 23 i 24 września bieżącego roku delegacja Polskich Linii Oceanicznych w składzie Dorota Arciszewska – Mielewczyk, Leszek Depka i Marek Okoń odbyła spotkania z naszymi partnerami na Malcie. Wspólnie z obsługującymi nasze sprawy prawne i księgowe firmami zostały omówione bieżące sprawy firmy a także plany rozwojowe i wizja przyszłości. Istotnym elementem naszej wizyty było zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych spółek maltańskich należących do Grupy Kapitałowej PLO S.A.

Nie mniej istotnym celem delegacji była wizyta w biurze Transport Malta, czyli maltańskiej administracji morskiej. Rozmowa z przedstawicielami urzędu była ukierunkowana na spełnianie najnowszych wymagań IMO przez armatorów oraz kwestie bezpieczeństwa żeglugi. Omówiliśmy również dotychczasową współpracę oraz obecny stan floty.