Szkolenie obronne w PLO

Jak co roku na terenie Akademii Marynarki Wojennej odbyło się szkolenie obronne pracowników PLO. Poza wykładami nie mogło zabraknąć również części praktycznej czyli nauki strzelania na symulatorze Śnieżnik.