Obrady Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

W dniu 28 października br. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła informację na temat sytuacji i planów rozwoju Polskich Linii Oceanicznych S.A.. W obradach uczestniczyła Prezes PLO i pracownicy firmy.