Władze spółki

Zarząd:
Członek Rady Nadzorczej PLO S.A. delegowany do czasowego pełnienia czynności Prezesa Zarządu PLO S.A. - Dominik Sikora

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący -
Wiceprzewodnicząca - Aleksandra Kubica
Sekretarz - Krzysztof Adamczyk
Członkowie - Dorota Płotka, Krzysztof Rogiewicz