Władze spółki

Zarząd:
Prezes Zarządu - Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący - Dominik Sikora
Wiceprzewodnicząca - Aleksandra Kubica
Sekretarz - Krzysztof Adamczyk
Członkowie - Dorota Płotka i Sławomir Napierała