OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polskie Linie Oceaniczne S.A. na dzień 27 czerwca 2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółki  w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1. Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 106 (6505) w dniu 2 czerwca 2022 r. – Poz.  29762.