OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej na dzień 30 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1. Ogłoszenie zostało opublikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 238 (6128) w dniu 7 grudnia 2020 r. – Poz. 69072. Data umieszczenia na stronie www Spółki dnia 11.12.2020 r.