OGŁOSZENIA

Zaproszenie do podjęcia negocjacji służących wyłonieniu partnera do współpracy w zakresie przygotowania koncepcji rozwoju hotelu „Dom Marynarza” w Gdyni wraz z określeniem niezbędnych do jej realizacji inwestycji lub zawarcia umowy oddającej do odpłatnego korzystania hotel „Dom Marynarza” w Gdyni.

KONTAKT:
POL-LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
Kontakt: Katarzyna Gurazda – Hotel Manager
k.gurazda@pol-levant.com.pl
www.dommarynarza.pl