OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKIE LINIE OCEANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI. (28.06.2024)